اخبار و مطالب میراث فرهنگی

شهریور ۱, ۱۴۰۰

مسجد ۹۰۰ سالۀ شیرازی‌ها در جزیزه زنگبار

کتیبه‌ای مشابه کتیبه‌های بندر سیراف
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

موزۀ ملی افغانستان

تمام آثار موزۀ ملی مربوط به کشور افغانستان بود و در سال‌های جنگ‌های داخلی و خارجی غارت و به کشورهای اروپایی منتقل شدند
مرداد ۲۹, ۱۴۰۰

باید خانه طباطبایی‌ها فرو می‌ریخت تا مدیر میراث فرهنگی بهبهان را بردارند

چه کسانی جوابگوی تعرض‌های چگاسفلی و ارگان است؟
مرداد ۲۶, ۱۴۰۰

نگاه باستان‌شناسی به مهم‌ترین بناهای تاریخی ایران در «ایران باستان»

از تخت جمشید تا کشتی بازمانده دوران صفوی در مجموعه مستند تلویزیونی
مرداد ۲۵, ۱۴۰۰

سنگ نوشته‌ای از اواخر دوره تیموری

محل نصب این نوع سنگ نوشته ها در دوره تیموری بالای طاق نمای ورودی عمارت بود
مرداد ۲۰, ۱۴۰۰

عرصه و حریم محوطه باستانی جوبجی ابلاغ شد

عرصه و حریم محوطه باستانی جوبجی ابلاغ شد
مرداد ۱۶, ۱۴۰۰

عرصه و حریم جوبجی را ابلاغ نکردند

متجاوزان از جوبجی دست برنمی‌دارند
مرداد ۸, ۱۴۰۰

ازدواج در ایران باستان

داماد بر ارابه گاو سفید می‌نشست، عروس با لباس سبز می‌آمد