شهریور ۷, ۱۴۰۰

ضربه‌های بیل بی‌تفاوتی بر تنِ بافت تاریخی نائین

ضربه‌های بیل بر تنِ بافت تاریخی نائین نشست
شهریور ۶, ۱۴۰۰

کتاب دژ استعمار منتشر شد

کتاب دژ استعمار بر پایه‌ی دو فصل کاوش باستان‌شناسی، اطلاعات نادری از دژ پرتغالی‌ها به‌دست می‌دهد
شهریور ۱, ۱۴۰۰

اندر رخداد لت و کوب کردن شیرینی فرانسه

خود خبر درباره دلیل پلمب خبر می‌دهد که هر خبری بوده به جشن‌هنر مربوط است
شهریور ۱, ۱۴۰۰

مدال طلا برای اختراعی درباره موزه‌ها

اجرای آزمایشی در موزه ارامنه تهران
شهریور ۱, ۱۴۰۰

مسجد ۹۰۰ سالۀ شیرازی‌ها در جزیزه زنگبار

کتیبه‌ای مشابه کتیبه‌های بندر سیراف
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰

نگاهی گذرا به برنامه وزیر پیشنهادی وزارت مگص

گویا جناب ضرغامی می‌خواهند 'چرخ را از نو ابداع و معرفی نمایند'
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰

موزۀ ملی افغانستان

تمام آثار موزۀ ملی مربوط به کشور افغانستان بود و در سال‌های جنگ‌های داخلی و خارجی غارت و به کشورهای اروپایی منتقل شدند
مرداد ۲۹, ۱۴۰۰

باید خانه طباطبایی‌ها فرو می‌ریخت تا مدیر میراث فرهنگی بهبهان را بردارند

چه کسانی جوابگوی تعرض‌های چگاسفلی و ارگان است؟