درباره ما بیشتر بدانید

پایگاه اطلاع رسانی miras.news به منظور حفظ حافظه‌ی جمعی میراث‌فرهنگی شکل‌ گرفته تا پاسدار میراثی باشد که در چند سال گذشته به دلیل بی‌توجهی‌ مسوولان مربوطه و نبود رویکرد صیانت از آثار تاریخی در ایران از بین رفته است. آثار تاریخی بخش مهمی از هویت نسل‌های مختلف به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته نادیده گرفته شده و روز به روز در حال از بین رفتن است. از آنجا که خبرها پراکنده و با سرعت منتشر می‌شوند و ممکن است مشمول فراموشی شوند، بر آن شدیم تا اخبار، اطلاعات، عکس‌ها، فیلم‌ها و یادمان‌های تاریخی‌مان را که در حال ویرانی هستند، و امکان دارد برای همیشه از خاطرها بروند در این مجموعه حفظ کنیم.
هدف بعدی ما کمک به دوستداران میراث‌فرهنگی، اهالی رسانه و دانشجویان میرا‌ث‌فرهنگی است تا منبعی معتبر برای پژوهش در دسترس داشته باشند. از سوی دیگر به منظور ایجاد بایگانی مناسب درباره صنایع‌دستی و گردشگری و آثار ناشناخته دو بخش از این پایگاه اطلاع رسانی نیز به این موارد اختصاص یافته.

از همه کسانی که در شهرها و روستاهای تاریخی زندگی می‌کنند درخواست می‌کنیم که در این مسیر خطیر به ما کمک کنند؛ و عکس و فیلم از آثاری که جاذبه گردشگری به شمار می‌روند، یا صنایع‌دستی ویژه، یا آثاری که در خطر ویرانی قرار دارند را همراه با اطلاعات لازم به ترتیبی زیر ارسال نمایند.

اطلاعات مورد نیاز برای ارسال عکس و فیلم:

  1. عکس واضح و با کیفیت
  2. فیلم به صورت افقی گرفته شود
  3. در همه موارد مکان دقیق (استان، شهر، روستا) ذکر شود
  4. اطلاعات دوره‌‌ی تاریخی (حتی اگر اطلاعات شفاهی است یا کارشناسی نشده) قید شود
  5. تاریخ تهیه عکس و فیلم
  6. اطلاعات کارشناسی یا اطلاعات شفاهی موجود (داستان‌ها، روایت‌ها و گفت‌وگوهای شفاهی) ذکر شود

همه عکس‌ها و فیلم‌ها با نام ارسال کننده منتشر می‌شود. عکس‌ها و فیلم‌ها را به نشانی info@miras.news ارسال نمایید.