آقای پیر کالییری آیا در ایتالیا نیز همانند تل‌آجری تخت‌جمشید سایت موزه می سازند؟
آبان ۸, ۱۴۰۰
آقای رئیس‌جمهور، معاونت گردشگری در استانداری خوزستان تشکیل شود
آبان ۸, ۱۴۰۰
نمایش همه

شناسایی و تببین تأثیر فضای مجازی بر توسعه فعالیت‌های صنعت گردشگری

استفاده از فضای مجازی منجر به مزیت رقابتی برای شرکت‌های گردشگری شده

غلامرضا مبارکی دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد

(باتشکر از دکتر منوچهر جهانیان رییس دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ)

در سال‌های اخیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌ویژه فضای مجازی، صنعت گردشگری جهان را به‌طورکلی متحول ساخته و باعث شده که این صنعت به یکی از بزرگ‌ترین صنعت‌های جهان تبدیل شود. این تأثیرگذاری دگرگونی­های زیادی را در صنعت گردشگری پدید آورده است ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فضای مجازی بر توسعه فعالیت­های صنعت گردشگری انجام شد. روش انجام پژوهش کمی از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آژانس‌های مسافرتی شهر تهران تشکیل می‌دهند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات دریافتی ۳۱۵۶ نفر در این حوزه در شهر تهران مشغول بودند. بر اساس فرمول کوکران ۳۴۲ نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده ازنظر متخصصان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول تأیید شد. برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که فضای مجازی بر توسعه فعالیت­های صنعت گردشگری مؤثر است. همچنین این یافته­ها نشان داد که فضای مجازی بر تمام مؤلفه‌های توسعه گردشگری شامل ارائه مناسب اطلاعات، ایجاد مزیت رقابتی، ارتقای ارائه خدمات، کاهش هزینه‌ها و یافتن بازارهای جدید نیز تأثیرگذار بود. 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *